Nidaplast AZ Box

Nidaplast AZ Box

Azbox: model za pohranu pogodan za inspekciju i visokotlačno čišćenje

Azbox sustav pruža privremenu pohranu oborinske vode i može se koristiti za izgradnju javnih ili privatnih podzemnih struktura. Tijekom oluje, voda se odvodi u spremnik preko jedne ili više kolektorskih cijevi spojene na šaht. Oborinske vode se mogu se odvoditi preko blokova Azbox modula.

Kada je ulazni protok veći od izlaznog, voda se polako podiže i Azbox modulu, te ako postoji infiltracijski spremnik, voda se filtrira u zemlju.

Zahvaljujući sustavu modularnih dijelova, komponente Azbox-a su lagane i jednostavne za ugradnju. Mogu se slagati i doprinose optimizaciji logistike na gradilištu budući da zauzimaju manji prostor.

Nadalje, svaki modul ima kanal za inspekciju tako da se struktura može pregledati kamerom na daljinsko upravljanje i visokotlačno očistiti tijekom radnog vijeka.

Proizvod Az box crni Az box plavi
Dimenzije 1200 x 600 mm
Visina 1 nivo 2 nivoa 3 nivoa
0,66 m 1,27 m 1,88 m
Materijal ubrizgani polipropilen
Kratkotrajna vertikalna kompresijska snaga > 300 kPa > 380 kPa
Dopušteno trajno opterećenje u tri sloja** 36 kPa 52 kPa

* Za ugranju potražite opće upite za polaganje  **Tehnički savjet Cf

 

Tijekom oluje, voda se odvodi u spremnik preko jedne ili više kolektorskih cijevi spojene na šaht. Kada je ulazni protok veći od izlaznog, voda se polako podiže u blokovima AZbox-a prije infiltracije i ublažavanja.

Reference:

spremnik za infiltraciju ispod pakrirališa

Besançon (FR) – 600 m3

spremnik za infiltraciju ispod pakrirališa

Liancourt (FR) – 100 m3

spremnik za ublažavanje ispod EHPAD parkilališta

Nantes (FR) – 110 m3

AZBOX REFRENCE 1Besançon (FR) – 600 m3
AZBOX REFRENCE 1Besançon (FR) – 600 m3

AZbox refrence 2 Liancourt (FR) – 100 m3
AZbox refrence 2 Liancourt (FR) – 100 m3

AZBOX Refrence 3 Nantes (FR) – 110 m3
AZBOX Refrence 3 Nantes (FR) – 110 m3

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this